Турсынбаев Бадел (1905-1967)

Родился в селе Батпакты Булак Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Работал секретарем сельского Совета, учителем начальных классов, в редакции семипалатинской областной газеты «Екпенди», директором и учителем Байсеркенской средней школы в Алматинской области. В 1957 году заочно окончил Казахский педагогический институт имени Абая. Заслуженный учитель Казахской ССР.

Более 30 лет своего творчества посвятил детской литературе. Бадел Турсынбаев – автор поэмы «Базар батыр» (1942 г.), сборника стихов «Веселое детство» (1955 г.), сборника рассказов «Лисица и пастух» (1959 г.), «Что дороже» (1961 г.), повести «Парень из нашего аула» (1962 г.), «Сельский учитель» и др.

Произведения Б. Турсынбаева

Книги

 • Тұрсынбаев, Бәделқожа. Айнымас достар [Мәтін]: повесть және әңгімелер / Б. Тұрсынбаев. – Алматы: Жазушы, 1971. – 190 б.
 • Тұрсынбаев, Бәделқожа. Повестер, әңгімелер, ертегілер мен мысалдар [Мәтін]. 11-т. / Б. Тұрсынбаев. – Алматы: Балауса, 1992. – 512 б. – (Қазақ балалар әдебиетінің кітапханасы)
 • Тұрсынбаев, Бәделқожа. Қиындағы балапан // Біздің балапан бауырларымыз [Мәтін] / құраст. Ж. Ибраев. – Алматы: Қайнар, 1995. – 336 б.
 • Статьи Б. Турсынбаева  на страницах периодической печати
 • Тұрсынбаев, Б. Қиындағы балапан [Мәтін]: әңгіме / Б. Тұрсынбаев // Бала би. – 2017. – № 12. – Б. 38-41.
 • Тұрсынбаев, Б. Үкінің сиқырлы күші [Мәтін] / Б. Тұрсынбаев // Бала би. – 2017. – № 9. – Б. 18-19.
 • О творчестве Б. Турсынбаева

 Книги

 • Қазақ совет балалар әдебиеті = Казахская Советская детская литература [Мәтін] : библиогр. анықтама 1945-1964 / ред. Ш. Ахметова; құраст. Е. А. Бегалина. – Алматы : Қазақстан, 1965. – 285 б.
 • Қазақстанның көркем әдебиеті. 1958-1967 [Мәтін] : библиографиялық көрсеткіш. 2-кітап / ҚР Ұлттық кітапханасы ; құраст.: А. Нұрсейітова, Ә. Сәйдембаева. – Алматы : Мектеп, 2008. – 384 б.
 • Қазақстанның көркем әдебиеті. 1968-1977 [Мәтін] : библиографиялық көрсеткіш. 3-кітап / құраст. М. Әбілова ; алғы сөз авт. А. К. Рахимова. – Алматы : ИП “ПиК” Сартбаева Л.Б., 2012. – 370 б.
 • Писатели Казахстана [Текст] : справочник / ред. Л. Золотова ; сост.: Н. Греховодов, В. Данилюк. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 368 с.
 • Балалар бағының бағбандары [Мәтін] : анықтамалық / құраст. Ш. Күмісбайұлы. – Алматы : Балалар әдебиеті, 2008. – 300 б.
 • Қазақстанның көркем әдебиеті 1946-1957 = Художественная литература Казахстана 1946-1957 [Мәтін] : библиогр. көрсеткіш = библиогр. указ. / ред. Е. Айтбаев. – Алматы : Б. ж., 1958. – 686 б.
 • Қазақстан жазушылары [Мәтін] : анықтамалық / жауапты ред. Б. Шаханұлы. – Алматы : Ан-Арыс, 2009. – Тұрсынбаев Б. б. :397.
 • Литература Казахстана [Текст]: энциклопедич. справ. / пер. М. Тнимов; ред. К. Байгабулова. – Алматы: Аруна: Қазығұрт, 2010. – 528 с. – (Мәдени мұра = Культурное наследие / М. С. Ашимбаев).

 Статьи

 • Әміренов, Х. Балаларға бар ғұмырын арнаған [Мәтін] : [жерлес жазушы Бәдел Тұрсынбаевтың туғанына 90 жыл] / Х. Әміренов., Т.Ахметжан // Дидар. – 1995. – 10 маусым.- Б. 3.
 • Әміренов, Х. Балаларға бар ғұмырын арнаған [Мәтін] : [жазушы Б.Тұрсынбаевтың туғанына 90 жыл] / Х. Әміренов., Т. Ахметжан // Қазақ әдебиеті. – 1995. – 17 қазан (N26).- Б.15
 • Тұрар, Қ. Ақынға құрмет [Мәтін] : [Күршім ауданында  жазушы Б.Тұрсынбаевтың 90 жылдық мүшелтойы өткізілді] / Қ. Тұрар // Дидар. – 1995. – 18 қараша. – Б.3.
 • Рахметолдақызы, Ш. Ұстаз-жазушы есімі ұмытылмақ емес [Мәтін] : [жерлес жазушы Б.Тұрсынбай ұлы туралы] / Ш. Рахметолдақызы // Дидар. – 1996. – 18 қаңтар. – Б.2.
 • Балта, Ә. Жақсыда жаттық жоқ [Мәтін] : [жазушы Б. Тұрсынбаев туралы] / Ә. Балта // Дидар. – 2005. –  18 қазан. – Б.4.
Share